Home

Welkom op de website van Gemeente Belangen Appingedam.

1. Inleiding

Gemeentebelangen Appingedam is opgericht in 1966 met destijds als belangrijkste doelstelling te streven naar behoud van zelfstandigheid van Appingedam. Gemeentebelangen is bijzonder trots op het feit dat wij in deze nieuwe periode straks 50-jaar actief vertegenwoordigd zijn in de Gemeenteraad.

‘Wij streven naar een gemeente waarin mensen niet naast elkaar maar mét elkaar leven’. 

Gemeentebelangen is niet gebonden aan landelijke partijpolitiek en derhalve ook niet gebonden aan partijpolitieke standpunten. Als onafhankelijke groep kunnen wij ons daardoor makkelijk en rechtstreeks blijven inzetten voor een goed leefklimaat voor alle burgers van Appingedam.De leden van Gemeentebelangen hebben een uiteenlopende politieke en godsdienstige achtergrond met als bindend element een grote betrokkenheid bij het gemeentelijke gebeuren. Wij doen ons best ons zo optimaal mogelijk in te zetten voor de burgers. Openheid naar de burgers van onze stad is belangrijk. Hierbij is een goede bereikbaarheid van de leden, bestuur en politieke vertegenwoordigers van Gemeentebelangen belangrijk.

Alle zaken die voor u van belang zijn kunnen aan het bestuur en fractie van Gemeentebelangen te allen tijde worden voorgelegd. Gemeentebelangen vindt het uiterst belangrijk om in gesprek te zijn met de inwoners van Appingedam en daar in de komende vier jaar weer actief beleid te voeren. Onder het motto “meten is weten” benaderen wij de inwoners wat er leeft in onze stad.

Lokaal Belang Eemsdelta is de nieuwe lokale partij voor de toekomstige gemeente Eemsdelta. Lokaal Belang Eemsdelta is het resultaat van het samengaan van Gemeentebelangen Appingedam, Fractie 2014 Delfzijl en Loppersum Voorui. De drie grootste lokale partijen van de gemeentes Appingdam, Delfzijl en Loppersum hebben besloten de krachten te bundelen en werken nu samen als Lokaal Belang Eemsdelta. 

https://lb-eemsdelta.nl/

Laatste nieuws

20 Dec

Lokaal Belang Eemsdelta

De samenwerking is tot stand gekomen met het oog op de naderende herindeling. Op 1 januari 2021 is het zo ver. Dan gaan Loppersum, Appingedam en Delfzijl fuseren tot een gemeente: de gemeente Eemsdelta.

Gemeentebelangen Appingedam - Het belang van alle Damsters