Beleidsplan 2018-2022

Appingedam, krachtig in de regio!

Voorwoord

In het beleidsprogramma van Gemeentebelangen Appingedam 2018 – 2022 schetsen we het beeld waar wij, leden van Gemeentebelangen, inhoudelijk voor staan. Onze partij is momenteel in de gemeenteraad vertegenwoordigd met vijf raadsleden en daarmee de grootste politieke partij van de stad. Gemeentebelangen is daar bijzonder trots op. De afgelopen 16 jaar is Gemeentebelangen als coalitiepartij vertegenwoordigd in het College van Burgemeester en Wethouders. Wij zijn van mening dat we onze beleidskeuzes voor de stad adequaat hebben kunnen uitzetten. Natuurlijk zullen we dat in de komende vier jaar met net zoveel enthousiasme en motivatie blijven doen. U kunt op ons rekenen! Wij hopen dat u, als inwoner van onze stad, ons opnieuw het vertrouwen wilt geven zodat Gemeentebelangen onze gemeente verder vorm kan geven en Appingedam zich verder kan profileren in de regio.

Appingedam is, met de stad Groningen, één van de twee plaatsen met historische stadsrechten in de provincie. Het monumentale historische karakter van de binnenstad, haar mooie woonwijken en een compleet voorzieningenniveau, maakt waar de Damster zo trots op is. Dat willen wij graag samen met u zo houden. Leefbaarheid vertaalt naar onze woonomgeving, onze veiligheid, onze locale economie en welzijn voor iedereen. Niet gericht op een enkel individu, maar Damsters voor elkaar en voor de regio. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat we op de vooravond staan van de gemeentelijke herindeling van alle gemeenten in de provincie Groningen. Vanwege de decentralisaties welke door de centrale overheid worden opgelegd zijn veel gemeenten, ook de Groningse, gedwongen om op te schalen. Ook Appingedam. Herindeling heeft zeker niet onze voorkeur, maar wanneer alle gemeenten in de provincie gaan herindelen naar vijf of zes nieuwe gemeenten, is het een illusie om te denken dat we Appingedam zelfstandig zouden kunnen houden. Gemeentebelangen heeft ingestemd met het richtinggevend besluit om Appingedam, Loppersum en Delfzijl in één gemeente te laten opgaan. De richting is hiermee gezet, dus dat gaan we nu doen! Hoe gaan we vorm geven aan de nieuw gemeente? Dat is de komende drie jaar de vraag! Dan komt het aan op goede afspraken met de buurgemeenten om voor Appingedam het voorzieningenniveau en alles wat daar bij hoort, zo nabij mogelijk te houden. Voor de burgers van Appingedam en dus voor Gemeentebelangen een zeer belangrijk punt!

In ons beleidsprogramma zetten we uiteen wat onze basisgedachten zijn en welke punten voor ons belangrijk zijn. Onder het hoofdstuk wonen en voorzieningen omschrijven wij onze visie inzake aardbevingen en de gevolgen van de mijnbouwschade, maar ook de psychische belasting van onze inwoners. Onze kijk op het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) waar Appingedam nu volop mee te maken heeft. Het hoofdstuk Sociaal Domein omschrijft waar Gemeentebelangen sociaal voor staat en in het hoofdstuk Economie en Werkgelegenheid leest u waar wij eveneens op blijven inzetten. Maar ook als zaken door omstandigheden ineens veranderen en er nieuwe passende oplossingen nodig zijn, kunt u op ons blijven rekenen. Wij zien het besturen van de stad als een gezamenlijke activiteit, van de gemeenteraad en de inwoners.