Doelen woon- en leefbaarheid

Wat wil Gemeentebelangen bereiken voor  woon- en leefbaarheid? 

 • Gemeentebelangen staat voor het bevorderen van de leefbaarheid maar vooral in samenwerking met de burgers;
 • Gemeentebelangen blijft aandringen op een coulante en snelle schaderegeling voor onze inwoners;
 • Gemeentebelangen is van mening dat er een afweging gemaakt moet worden voor sloop/nieuwbouw in het versterkingsprogramma;
 • Gemeentebelangen wil uiteindelijk naar een gasloos / all- electric Appingedam;
 • Gemeentebelangen staat voor het streven naar betaalbare woningen in de huur- en koopsector voor starters, gezinnen en ouderen;
 • Gemeentebelangen staat voor het inrichten en goed onderhoud van het openbaar groen;
 • Gemeentebelangen is tegen hoogbouw in Appingedam;
 • Gemeentebelangen staat voor goede monitoring van grootschalige ruimtelijke projecten als de ontwikkeling van De Tip en de Eendrachtlocatie;
 • Gemeentebelangen staat voor het prioriteit geven aan de 2e fase herstructurering voor Opwierde Zuid;
 • Gemeentebelangen staat voor het stimuleren van voorlichting en/of projecten die eigenaren in staat stelt duurzame woningverbetering te realiseren;
 • Gemeentebelangen staat voor de starterslening/blijverslening;
 • Gemeentebelangen staat voor centrummanagement en tracht ook voor de komende vier jaar extra financiële middelen vrij te maken voor het centrum;
 • Gemeentebelangen blijft inzetten op stadsevenementen;
 • Gemeentebelangen blijf actief middenstanders ondersteunen door het opzetten van verschillende subsidieprojecten voor het centrum;
 • Gemeentebelangen is voorstander voor het maken van beleid op hondenpoep, maar tegen hondenbelasting.

Inhoudsopgave