Gemeentebelangen en economie

Waar staat Gemeentebelangen in economie en werkgelegenheid?

 • Gemeentebelangen geeft prioriteit aan het ontwikkelen van een gezamenlijke toekomstvisie voor de cluster chemie in de Eemsdelta;

 • Gemeentebelangen vindt dat de zorgsector veel extra aandacht moet gaan krijgen; Een nieuw zorgcentrum op de Eendrachtlocatie heeft onze voorkeur;

 • Gemeentebelangen staat voor een professioneel promotieplan van Appingedam;

 • Gemeentebelangen staat voor het inrichten van kwalitatief goede bedrijfsterreinen;

 • Gemeentebelangen staat voor op orde houden van bestaande industrieterreinen en wil verpaupering voorkomen;

 • Gemeentebelangen staat voor het instellen van een bedrijvenloket om een goede gemeentelijke ondersteuning te kunnen bieden inzake bedrijfsvestiging;

 • Gemeentebelangen staat voor adequate aandacht voor het midden- en kleinbedrijf;

 • Gemeentebelangen staat voor een gezamenlijke visie van de betrokken partijen (bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, gemeenten) op de arbeidsmarkt en daaraan gekoppeld een adequate aanpak;

 • Gemeentebelangen staat voor het oprichten van een mobiliteitscentrum voor tijdelijke werkeloosheid;

 • Gemeentebelangen vindt de aanleg van 'snel internet' uiterst noodzakelijk voor de regio;

 • Gemeentebelangen staat voor ruimte geven aan de agrarische sector.

Inhoudsopgave