Gemeentebelangen en onderwijs

Waar staat Gemeentebelangen voor aangaande het onderwijs?

  • Gemeentebelangen staat voor het behoud van een breed aanbod aan onderwijsinstellingen;

  • Gemeentebelangen staat voor het prioriteit geven aan de beide kindcentra in Opwierde en Oling;

  • Gemeentebelangen staat voor blijvende aandacht voor het leerplichtverzuim;

  • Gemeentebelangen staat voor het stimuleren van jongeren om een startkwalificatie te bezitten;

  • Gemeentebelangen is voor de bouw van een nieuwe scholencampus in Appingedam voor het gehele middelbaar onderwijs in de regio;

  • Gemeentebelangen is voor de nieuwbouw van de onderwijsvoorziening De Delta/RENN4;

  • Gemeentebelangen zal mede toezien op kwaliteit in de gehele kinderopvang;

  • Gemeentebelangen zal sturen op beleid om voor de kindcentra een doorgaande leerlijn te creëren, specifiek op het VVE-traject;

Inhoudsopgave