Gemeentebelangen en openbare orde en veiligheid

Wat vindt Gemeentebelangen van openbare orde en veiligheid

  • Gemeentebelangen vindt dat de huidige politiesterkte tenminste gehandhaafd moet blijven en zo mogelijk uitgebreid dient te worden;
  • Gemeentebelangen vindt voorlichting op scholen ter voorkoming van jeugdcriminaliteit een goede zaak;
  • Gemeentebelangen vindt dat de veiligheid in en rond schoolgebouwen o.a. kinderdagverblijven, speelplaatsen en gymlokalen goed bewaakt dient te blijven;
  • Gemeentebelangen vindt controle en handhaving van Wet- en Regelgeving noodzakelijk;
  • Gemeentebelangen vindt het bouwen van een nieuwe Brandweerkazerne op de Eendrachtlocatie een uitstekende plek om de veiligheid in ons gebied te waarborgen;

Inhoudsopgave