Gemeentebelangen en verkeer

Waar staat Gemeentebelangen voor met betrekking tot verkeer en vervoer?

  • Gemeentebelangen staat voor het prioriteit geven aan het wegwerken van achterstand in wegenonderhoud;

  • Gemeentebelangen staat voor het realiseren van veilige fietsroutes;

  • Gemeentebelangen staat voor het op tijd signaleren van mogelijke knelpunten in het verkeer;

  • Gemeentebelangen staat voor het handhaven van gratis parkeren;

  • Gemeentebelangen staat voor een duidelijk parkeerbeleid voor het centrum;

  • Gemeentebelangen staat voor veilige en begaanbare trottoirs en oversteekplaatsen;

  • Gemeentebelangen staat voor een voor iedereen goed toegankelijk openbaar vervoer;

  • Gemeentebelangen zet in op verdubbeling van de N33 tot aan Appingedam.

Inhoudsopgave