Inleiding

1. Inleiding


Gemeentebelangen Appingedam is opgericht in 1966 met destijds als belangrijkste doelstelling te streven naar behoud van zelfstandigheid van Appingedam. Gemeentebelangen is bijzonder trots op het feit dat wij in deze nieuwe periode al meer dan 50-jaar actief vertegenwoordigd zijn in de Gemeenteraad.

Gemeentebelangen is niet gebonden aan landelijke partijpolitiek en daarom ook niet gebonden aan landelijke partijpolitieke standpunten. Als onafhankelijke groep kunnen wij ons daardoor makkelijk en rechtstreeks blijven inzetten voor een goed leefklimaat voor alle burgers van Appingedam.

De leden van Gemeentebelangen hebben als bindend element een grote betrokkenheid bij het gemeentelijke beleid. Wij doen ons best ons zo optimaal mogelijk in te zetten voor de burgers. Openheid naar de burgers van onze stad is belangrijk. Hierbij is een goede bereikbaarheid van de leden, bestuur en politieke vertegenwoordigers van Gemeentebelangen belangrijk. U kunt ons benaderen via onze site en via onze Facebook pagina

  • https://www.gemeentebelangen-appingedam.nl/
  • Gemeentebelangen Appingedam

Alle zaken die voor u van belang zijn, kunnen aan het bestuur en fractie van Gemeentebelangen worden voorgelegd. Gemeentebelangen vindt het uiterst belangrijk om in gesprek te zijn met de inwoners van Appingedam en daar zullen we de komende vier jaar weer actief mee zijn.


Inhoudsopgave