Onze basiswaarden

Wat zijn de basiswaarden van Gemeentebelangen?

  • Gemeentebelangen hecht grote waarde aan directe wederzijdse betrokkenheid tussen burger en bestuur;
  • Gemeentebelangen hecht aan goede en actuele informatievoorziening naar de burger toe;
  • Gemeentebelangen hecht aan een helder beleid rond inspraak;
  • Gemeentebelangen hecht aan het betrekken van de burger bij (toekomstig) beleid, door interactieve beleidsvorming en klankbordgroepen;
  • Gemeentebelangen streeft naar nabijheid, goede sociale binding en een uitstekend voorzieningenniveau in de nieuw te vormen gemeente van Appingedam, Loppersum en Delfzijl.

Inhoudsopgave