Standpunten Sociaal Domein

Waar staat Gemeentebelangen met betrekking tot sociale voorzieningen, maatschappelijke aangelegenheden en zorg:

 • Gemeentebelangen staat voor aandacht aan herijking huidig welzijnsbeleid;
 • Gemeentebelangen staat voor het streven naar woonzorgzones;
 • Gemeentebelangen staat voor een evenwichtige invulling van een zorgloket;
 • Gemeentebelangen zal toezien op de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG);
 • Gemeentebelangen staat voor een hoge prioriteit van jeugdbeleid;
 • Gemeentebelangen staat voor het door ontwikkelen van Jimmy’s;
 • Gemeentebelangen staat voor sterk lokaal gezondheidsbeleid;
 • Gemeentebelangen streeft naar goede samenhangende integrale (1½- lijnzorg) dicht bij de inwoners en passend bij de behoefte voor Appingedam;
 • Gemeentebelangen vindt dat een afgestemd aanbod tussen zorg en welzijn van groot belang;
 • Gemeentebelangen streeft naar goede openbare busverbindingen naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda;
 • Gemeentebelangen staat voor een goed sociaal stelsel met toegespitst minimabeleid.

Inhoudsopgave