Verkeer en vervoer

7. Verkeer en vervoer

Veiligheid in het verkeer staat voorop. Dat moet gelden voor alle verkeersdeelnemers, voetgangers, (brom- en snor-)fiets en auto. Voor jong en oud. Gemeentebelangen houdt daarom de verkeerssituaties binnen de gemeente nauwlettend in de gaten, want knelpunten kunnen door allerlei oorzaken gemakkelijk ontstaan. Deze mogelijke knelpunten verdienen de nodige aandacht. Een goede en moderne infrastructuur is voor de veiligheid van de burgers natuurlijk van groot belang en ook het bedrijfsleven is sterk afhankelijk van goede infrastructuur. Met name extra aandacht voor de veiligheid van onze kinderen, veelal de zwakste groep in het verkeer, zal centraal moeten staan.

Gemeentebelangen is van mening dat goede en veilige mobiliteit binnen de gemeente uiterst belangrijk is. Dit is namelijk een onderdeel van ons dagelijks leefpatroon. Gemeentebelangen is van mening dat er integrale visie ontwikkeld moet worden op onderwerpen als verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, onderhoud wegen, bevordering openbaar vervoer, wandel- en fietsroutes.

Het wegwerken van achterstand in het wegenonderhoud zal onze prioriteit blijven houden.

Met het oog op de verkeersveiligheid zal getracht worden om woonwijken zoveel mogelijk autoluw te houden. De woonwijken zijn allen nu 30-km gebieden en hierdoor kan de gemeente sturend optreden. De politie zal dan ook moeten handhaven en zo nodig handelend moeten optreden. Ook zal speciale aandacht moeten uitgaan naar de verkeersveiligheid rond alle schoolgebouwen. Het plaatsen van signaalpalen met smiley-uitingen bij scholen en doorgangswegen, om hierdoor de attentie te verhogen op de toegestane snelheid, vindt Gemeentebelangen een goed plan.

Appingedam moet een stad blijven met voldoende gratis parkeergelegenheid in het centrum.

Een voor ieder toegankelijk en goed functionerend openbaar vervoer werkt positief mee aan de bereikbaarheid van onze stad. Een actieve betrokkenheid blijft belangrijk. Gemeentebelangen vindt het stimuleren van het vormen van lokaal en regionaal openbaar vervoer zoals de belbus, regiotaxi, collectief vraagafhankelijk vervoer uiterst belangrijk.

Om de economische ontwikkeling voor de regio fors te stimuleren is de infrastructurele ontwikkeling van de verbreding van de N33 tot aan Appingedam van groot belang. Gemeentebelangen blijft krachtig inzetten op verdubbeling tot aan Appingedam. Gemeentebelangen probeert zoveel mogelijk rekening te houden met het effect op de bestaande infrastructuur.

Inhoudsopgave