Fractie

De gemeenteraad

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van Appingedam. Als hoogste orgaan van de gemeente stelt de raad de hoofdlijnen van het beleid vast en bepaalt waar het geld aan wordt uitgegeven.

Ook controleert de raad het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is de voorzitter van de raad, en ook de voorzitter van het college. De raad wordt ondersteund door de raadsgriffier. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De raad besluit meestal op voorstellen van het college, maar kan ook zelf voorstellen inbrengen.

De raad vergadert iedere derde donderdag van de maand in het raadhuis, Wijkstraat 36. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur.

De agenda voor de raadsvergadering wordt in de Eemslander gepubliceerd en op de website geplaatst. U kunt de voorstellen raadplegen via de website, maar ook bij de publieksbalie van het Stadskantoor.
(bron: appingedam.nl)