Overlast grondwater Noordersingel

Vragen raadsleden 15 februari 2018

Fractie: Gemeentebelangen (I. Poucki)

Inzake:  Overlast grondwater Noordersingel sinds rehabilitatie Noordersingel


Inleiding

N.a.v. de ingezonden brief bewoners Solwerderweg, over de problemen met de Rehabilitatie Solwerderweg, hebben wij vragen van de bewoners Noordersingel ontvangen m.b.t. Rehabilitatie Noordersingel en de problemen na de oplevering.

Op het eerste gezicht, ziet de Noordersingel er goed uit:

-          Een mooie asfaltwegdek met drie “as-verspringingen” (dat is een snelheid remmende maatregel die bij de 30-km zone gebruikt wordt),

-          mooie bloembakken met grote Rododendrons (ook een snelheid beperkende maatregel),

-          mooie parkeerplaatsen langs de weg échter

wat je niet ziet: de riolering is, in tegenstelling tot Solwerderweg, ook vernieuwd.

Volgens de bewoners is dat juist, het grootste probleem:  bijna de hele straat heeft sindsdien last van grondwater die vóór de rehabilitatie er niet was. 

De bewoners zeggen dat ze de klachten met de betrokken projectleider hebben besproken en hem hebben gevraagd om de klachten van alle bewoners te inventariseren en daarvan een totale analyse (evaluatie) te maken om de oorzaak van de overlast vast te kunnen stellen.  Op dit verzoek is nog niet gereageerd en de klachten zijn er nog steeds.

VragenIs de portefeuillehouder op de hoogte van deze problemen en

-          zo “nee” hoe kan dat?

-          zo “ja” waarom is dan nog niets ondernomen om de problemen te evalueren en op te lossen?

(waarom hebben de bewoners nog niets van vernomen?)

Ons verzoek aan de portefeuillehouder is om een evaluatie te houden met de bewoners en om samen tot een oplossing voor de problemen te komen!