Benoeming beoogd Griffier Eemsdelta

26 februari 2020

Vanavond was er weer een vergadering van de RKBG (Raads Klanbord Groep).

In de vergaderingen van de RKBG wordt de voortgang behandeld van de verschillende raadswerkgroepen. Deze raadswerkgroepen hebben allen een specifieke taak voor het fuseren van de gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl naar de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Van het werk van de verschillende werkgroepen wordt in deze vergadering alleen de stand van zaken duidelijk.

Bijzonder punt van deze vergadering was de voordracht tot de benoeming van de kwartiermaker Griffie/beoogd Griffier voor de nieuwe gemeente aan de RKGB. De voorzitter van de selectiecommissie maakte bekend op wie de keuze gevallen is en vroeg de RKBG of die hiermee kon instemmen. Een applaus van de gehele vergadering maakte duidelijk dat men verheugd en akkoord was met de keuze voor mevrouw Tineke Kramer-Klein.