Consultatiebijeenkomst Regionale Energie Strategie

26 februari

Van 19:00 uur tot 20:00 uur een korte voorlichting gehad betreffende de RES. RES staat voor Regionale Energie Strategie.

Een paar hoofdpunten daaruit: De landelijke doelstelling: 49% CO2 reductie in 2030. 95% in 2050. 70% van de energie in 2030 moet uit hernieuwbare bronnen komen.

Concreet: Landelijk zou daartoe o.a 35TW (Terawatt = 1000.000.000kW) aan hernieuwbare energie aan elektriciteit geleverd moeten worden. Binnen de RES wordt in dit verband eigenlijk alleen de focus gelegd op wind en zon als bron.

1 Juni 2020 moet het concept van de RES gereed zijn om ter beoordeling te worden voorgelegd aan de verschillende Gemeenteraden van de provincie Groningen. 5 Maart 2021 zou het dan zover moeten zijn, dat er een RES 1.0 ligt.

In het kader van de RES zijn er verschillende werkgroepen actief, met de focus op:

  • Ruimte
  • Elektriciteit
  • Warmte
  • Lokaal eigendom
  • Communicatie

De afvaardigingen van de verschillende fracties uit de gemeente Delfzijl, Appingedam, Loppersum mochten een korte reactie geven. Er was geen ruimte voor discussie in deze bijeenkomst. Dit was vooraf ook aangegeven door de voorzitter, de heer Beukema. 

Opvallende reacties:

Vraagtekens betreffende het voorstel aan Terawatt in het concept ten opzichte van de landelijke doelstelling. Zoals voorgesteld een enorm aandeel van de landelijke doelstelling, tot 7 Terawatt.

Zorgen over de inbreng vanuit de regio in de breedste zin van het woord. Dus zowel bewoners als de lokale politiek en andere belangengroepen. Met name gezien de magere mogelijkheden van inbreng tot nog toe. Vanwege eerdere opmerkingen in deze richting, is nu gelegenheid tot schriftelijke reacties op dit stuk tot 11 maart a.s.

Ter indicatie: Aan windenergie stond eind 2019 ongeveer 6TW en aan zonne-energie 6,9TW in heel Nederland opgesteld. Dat zou dus betekenen dat de komende 10 jaar 22,1 TW aan opgesteld Vermogen groene stroom moet worden gerealiseerd.