Het verschil in de regelingen voor de bewoners

Vragen raadsleden 15 februari 2018

Fractie: Gemeentebelangen (I. Poucki)

Inzake: Het verschil in de regelingen voor de bewoners

Op dit moment wordt in Opwierde Zuid gewerkt aan de versterking van 500 woningen. Deze versterking opgave bestaat uit 3 projecten tw:

1. huurwoningen worden versterkt en gelijktijdig nul- op-de-meter (H3V)

2. huur en koopwoningen worden versterkt door sloop/nieuwbouw en

3. alleen de kop gevels van de zgn. vliesgevelwoningen (koop)  worden versterkt.

Het versterkingstraject betekent dat een deel van de woningen in de wijk wordt getransformeerd met een nieuwe schil, een deel van de woningen  gesloopt en nieuw gebouwd wordt en weer een ander deel alleen de kopgevels worden versterkt.

Ons geluiden bereiken dat voor de bewoners van de nul-op-de-meter(H3V)  voor het ontstane ongemak  drie verschillende regelingen van toepassing zijn van Woningstichting Mareland:

  • Woningen die al zijn aangepast en opgeleverd maar nog diverse technische tekortkomingen hebben een korting krijgen in de vorm van een vrijstelling op de EPV (dat is ca. 104 euro per maand, betreft 3 blokken);
  • Bewoners van woningen die nog niet zijn aangepast maar waarvan de bewoners hun huisraad al hadden ingepakt voor een verhuizing die nog niet heeft plaatsgevonden ontvangen een korting op de huur van 200 euro per maand (1 blok van 7 woningen);
  • Bewoners van de overige woonblokken waarvan de bewoners ook al hun huisraad hadden ingepakt krijgen geen tegemoetkoming .

En ons geluiden bereiken dat voor de bewoners van de vliesgevel woningen de aanpassingen op de versterking van de kopgevels ongelijkheid gaat geven voor de huiseigenaren:

  • Deze versterking van de vliesgevel woningen zou bestaan uit het plaatsen van zogenaamde boekensteunen tegen de hoekwoningen aan alleen de buitenkant van de woning;
  • De versterking van de vliesgevelwoningen is uitgebreid met het isolatiewerkzaamheden aan de gevel en aanpassen van de schuurtjes van de hoekwoningen en

Gemeentebelangen van mening is dat:

 • Het verschil in de regelingen voor de bewoners van de nul-op- de-meter (H3V) woningen, extra onrust en onzekerheid over de versterking en mogelijke verhuizing veroorzaakt en
 •  dat de eigenaren van de tussenwoningen van de vliesgevels  ten opzichte van de eigenaren van de hoekwoningen ongelijk behandeld worden t.a.v. isolatiemaatregelen en versterking schuurtjes waardoor extra onrust en onduidelijkheid ontstaat, omdat de versterking van de vliesgevelwoningen is uitgebreid met isolatiewerkzaamheden en het aanpassen van de schuurtjes van de hoekwoningen;

De fractie van Gemeentebelangen vraagt het college:

 • om ten aanzien van de nul-op-de-meter(H3V) woningen met Woningcorporatie Marenland de mogelijkheden voor een generieke regeling als tegemoetkoming in de tekortkomingen te bespreken en
 • ten aanzien van de vliesgevelwoningen met de NCG te bespreken of de isolatiewerkzaamheden en aanpassingen aan de schuurtjes van de hoekwoningen ook toegepast kunnen worden op de tussenwoningen.